Influenzavaccination 2020/2021

Gratis influenzavaccination:
Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. Oktober 2020 til og med 15. Januar 2021, for immunsupprimerede og gravide i 2. og 3. trimester dog til og med 28. februar 2021.

Følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

  • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:– kroniske lungesygdomme
  • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borger, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
  • Andre personer i særlig risiko

Husk at bestille tid til influenzavaccination